Synonymer.no

reparere

Meningsgruppe: 1

angre

bearbeide

bedre

begynne

betale

bevare

blanke

bygge

bytte

børste

bøte

bøte på

danne

dele

egge

emendere

erstatte

feie

ferde

fikse opp

flikke

forandre

forbedre

fordele

foredle

forhøye

forlenge

fornye

fornyende

fornyet

fortsette

fremme

friske opp

fylle

gjenoppbygge

gjenopprette

gjenreise

gjenta

gjøre bedre

gjøre bot

gjøre godt igjen

gjøre i stand

gå over

hele

heve

høyne

implementere

innovere

iverksette

justere

klare

klemme

koble

kompensere

konsolidere

korrigere

kultivere

lage

lappe

lime

lutre

løfte

mekke

nyskape

oppfylle

opprette

opprettholde

oppruste

ordne

overhale

pakke

perfektuere

pleie

polere

pusse

pusse opp

pynte

raffinere

reformere

rehabilitere

rekonstruere

renovere

reorganisere

restaurere

restituere

retablere

rette

rette opp

rette på

retusjere

ruste opp

sette i stand

skifte ut

stelle

stoppe

sublimere

supplere

sy

sy igjen

underholde

utbedre

utføre

utjevne

utligne

utvikle

variere

vedlikeholde

vele

vøle

Meningsgruppe: 2

fikse


Andre relevante treff:

preparere

som ikke kan repareres
© Wild Wild Web 2012