Synonymer.no

rekognisjon

Meningsgruppe: 1

aksise

apanasje

avgift

belønning

betaling

bidrag

bonifikasjon

bot

cover charge

drikkepenger

driks

dusør

ekvivalens

emolument

entré

erstatning

etterslep

finnerlønn

fyllest

gebyr

gjengjeld

gjenkjenning

gjenytelse

godtgjørelse

honorar

impost

kaplak

kompensasjon

kontingent

kontribusjon

kurtasje

kuvertavgift

leie

lønn

lønning

merverdiavgift

moms

motytelse

mva.

oms

oppreisning

porto

premie

primasj

pris

provisjon

remburs

rente

royalty

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

skatt

sold

sportel

tiende

toll

tributt

utligning

vartpenger

vederlag

ytelse
© Wild Wild Web 2012