Synonymer.no

regning

Meningsgruppe: 1

diskografi

en strek i regningen

faktura

gjøre regning med

gratulatoria

indeks

innholdsfortegnelse

inventarium

inventarliste

jordebok

kalendarium

kart

kartotek

katalog

kataster

kokordans

kompilasjon

liste

manntall

matrikkel

nota

oppgave

oppsett

protokoll

register

registrant

regne

rulle

sekvens

skuffelse

stole på

tabell

uhell

vente


Andre relevante treff:

avregning

omregning

utregning

beregning

tidsregning

regningssvarende

forutberegning

strek i regningen

gjøre regning med

for egen regning

forhåndsberegning

ta med i beregningen

gjøre regning uten vert

en strek i regningen

ha en uoppgjort regning med
© Wild Wild Web 2012