Synonymer.no

regne ut

Meningsgruppe: 1

ansette

anslå

avmåle

bedømme

beregne

dimensjonere

disponere

estimere

forutberegne

gjøre et overslag

kalkulere

kvantifisere

måle

oppgi

overveie

planlegge

regne med

spå om

ta i betraktning

taime

tallfeste

tenke etter

time

utregne

vurdere

Meningsgruppe: 2

begripe

bli klar over

erkjenne

fatte

fordøye

forstå

få inn i hodet

følge

gjennomskue

innrømme

innse

kapere

kjenne

legge sammen to og to

lære

nemme

oppfatte

se

sette seg inn i

skjønne

slutte

tenke seg til

vite

være med
© Wild Wild Web 2012