Synonymer.no

regne opp

Meningsgruppe: 1

antyde

berøre

bringe

nevne

Meningsgruppe: 2

anføre

angi

benevne

betegne

fortelle

førnevnte

navngi

nevnte

oppgi

påpeke

samme

si

spesifisere

uttale

vedkomme

ytre

Meningsgruppe: 3

addere

legge sammen

oppregne

oppsummere

telle opp
© Wild Wild Web 2012