Synonymer.no

regne med

Meningsgruppe: 1

akseptere

akte på

alt tatt i betraktning

ansette

anslå

anstille betraktninger

aspirere

avmåle

avvente begivenhetenes

bebude

bedømme

beregne

beskuelse

betenke

betraktning

bite på

dimensjonere

disponere

erindre

estimere

ettertanke

forestille

forestille seg

forjette

forlate sig på

formene

formode

forutberegne

forutse

forutsette

forutsi

forvente

føle for

gjennomtenke

gjøre et overslag

gjøre regning med

gjøre seg forhåpninger

gå ut fra

ha for øye

ha i mente

ha tillit til

ha tiltro

huske

håpe

håpe på

imøtese

kalkulere

komme i betraktning

komme i hug

komme med

komme på tale

kvantifisere

likevel

lite

lite på

love

meditere

mene

måle

oppgi

overveie

planlegge

postulere

predikere

preken

profetere

prognostisere

pålitelig

reflektere

regne ut

sette

sette sin lit til

sluke rått

spå

spå om

stole på

ta hensyn til

ta i betraktning

ta med i beregningen

taime

tallfeste

tenke

tenke etter

tenke over

tenke på

tenke sig

til å stole på

time

tippe

tro

underforstå

utregne

varsle

vente

vente seg

vite

vone

vurdere

være aktuell

være av den oppfatning

Meningsgruppe: 2

anta
© Wild Wild Web 2012