Synonymer.no

regelrett

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

alminnelig

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

disiplinert

eksakt

fast

feilfri

fin

finmasket

formelig

forseggjort

forskriftsmessig

gjengs

gjennomsnittlig

granngivelig

hårfin

idiomatisk

jevn

jevnlig

konvensjonell

korrekt

lovmessig

matematisk

metodisk

middels

millimeter-

minutiøs

mønstergyldig

naturlig

naturtro

nitid

noggran

normal

nøyaktig

nøye

omhyggelig

omsorgsfull

oppegående

ordentlig

ordinær

ordrett

parlamentarisk

pertentlig

planmessig

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

regelbundet

regelmessig

regulær

rigorøs

riktig

rutinemessig

ryddig

samvittighetsfull

sann

sirlig

skapelig

skikkelig

skrupuløs

slavisk

stringent

systematisk

tro

typisk

uangripelig

udadlelig

uklanderlig

utførlig

vanlig

virkelig

à point

Meningsgruppe: 2

normert


Andre relevante treff:

uregelrett
© Wild Wild Web 2012