Synonymer.no

regelløs

Meningsgruppe: 1

amorf

formløs

uregelmessig

usymmetrisk

Meningsgruppe: 2

abnorm

anomal

arytmisk

atypisk

avvikende

ekstraordinær

irregulær

uensartet

unormal

uregelrett
© Wild Wild Web 2012