Synonymer.no

regel

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anordning

anvisning

atferd

avgjørelse

befaling

beskjed

beslutning

bestemmelse

bruk

dannelse

dekret

diktat

direktiv

eksempel

etikette

fasong

foranstaltning

forbilde

form

formalia

forordning

forskrift

fremgangsmåte

fundas

føresegn

gjennomgå

gjennomsnitt

grunnregel

hevd

hustavle

i regelen

indeks

instruks

kanon

kjennelse

konveniens

konvensjon

korrektiv

kutyme

lov

lovbestemmelse

maner

mest

modell

mål

målestokk

måte

mønster

norm

ofte

omgangsform

orden

ordensregler

ordinans

ordning

overlevering

praksis

presedens

prinsipp

påbud

reglement

regulativ

resept

reskript

rettesnor

rite

ritus

sed

sedvane

sett

skikk

skjema

som regel

spilleregler

stand

standard

statutt

stell

takt og tone

tilstand

tradisjon

usus

vane

vanligvis

vedtekt

veiledning

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

forbud


Andre relevante treff:

dregel

regelløs

regelrett

regelbasert

uregelrett

i regelen

regelmessig

regelbundet

regelbinding

som regel

uregelmessig

leveregel

regelmessighet

grunnregel

uregelmessighet

uregelmessigheter

forholdsregel

forsiktighetsregel

gjøre det til en regel
© Wild Wild Web 2012