Synonymer.no

reell

Meningsgruppe: 1

absolutt

affirmativ

allmengyldig

allmenngyldig

anvendelig

anvendt

arbeidssparende

assertorisk

autentisk

av kjøtt og blod

avgjort

avgjørende

bakenforliggende

bastant

bejaende

bekreftende

bekvem

beskrivende

bestemt

beviselig

bevist

bokstavelig

de facto

desidert

drastisk

dypest sett

effektiv

egentlig

ekte

faktisk

fast

fordomsfri

forfengelig

forgjengelig

formelig

formålstjenlig

fysisk

følbar

følelig

gjengivende

gjennomførlig

hensiktsmessig

hovedsakelig

håndfast

håndgripelig

i gavnet så vel som i navnet

i realiteten

illusjonsløs

inkarnert

innerste

jordbunden

jordbundet

jordisk

kategorisk

kjekk

kjennelig

klar

konkret

korrekt

legemlig

lettvint

levende

lidenskapsløs

likefrem

livsnær

materialistisk

materiell

med begge ben på jorda

merkbar

naturalistisk

naturtro

notorisk

nøktern

nøytral

objektiv

opplagt

opprinnelig

positiv

pragmatisk

praktisk

pålitelig

påtagelig

påtakelig

rasjonell

real

realistisk

riktig

saklig

sann

sannelig

sansbar

sanselig

sikker

skråsikker

stofflig

substansiell

sunn

så vel som

til å ta og føle på

timelig

tro

tydelig

uavhengig

ubetinget

uegennyttig

uengasjert

uforfalsket

ugjendrivelig

uhildet

ultimat

uomstøtelig

upartisk

upersonlig

utvilsom

uvarig

verdslig

verifisert

veritabel

vesentlig

virkelig

virkelighetsnær

viss

vitenskapelig

vitnefast

vitterlig

åpenbar

Meningsgruppe: 2

behendig
© Wild Wild Web 2012