Synonymer.no

redigere

Meningsgruppe: 1

arrangere

avfatte

behandle

båse

båsføre

dyrke

editere

elte

endre

fikse

forandre

forbedre

foredle

forfine

forme

formulere

gjøre ferdig

henvende

inndele

katalogisere

klargjøre

klassifisere

kna

koordinere

normalisere

omarbeide

ordne

organisere

pleie

preparere

pynte

registrere

renskrive

rette

rubrisere

samordne

sette i system

sette kursen

skrive

slipe

smi

standardisere

stelle

stevne

stile

stile mot

stille opp

systematisere

tilstrebe

utbedre

utforme

vaske

Meningsgruppe: 2

bearbeide
© Wild Wild Web 2012