Synonymer.no

redegjørelse

Meningsgruppe: 1

anvisning

argument

argumentasjon

begrunnelse

diegese

eksegese

eksplanasjon

erklæring

etterretning

forklaring

forsvar

fortelling

fortolkning

fremstilling

grunn

grunngivning

hjemmel

hypotese

illustrasjon

interpretasjon

kommentar

løsning

motivering

notis

oppklaring

opplysning

påstand

rapport

resonnement

skjel

støtte

tydning

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

veiledning

vitneprov

Meningsgruppe: 2

beskrivelse
© Wild Wild Web 2012