Synonymer.no

redegjøre for

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

argumentere

begrunne

begrunnet

belyse

billig

demonstrere

eksegere

forklare

fortolke

fremstille

gjøre det klart for

godtgjøre

greie ut

grunngi

hjemle

klargjøre

klarlegge

kommentere

meddele

motivere

opplyse

presisere

sannsynliggjøre

si

tolke

tyde

tydeliggjøre

underbygge

utdype

utlegge

utrede

utvikle

vise

vitne
© Wild Wild Web 2012