Synonymer.no

realitet

Meningsgruppe: 1

data

Meningsgruppe: 2

det faktiske forhold

fait accompli

fakta

faktum

kjensgjerning

moment

praksis

realia

sak

virkelighet

Meningsgruppe: 3

bruk

Meningsgruppe: 4

affære

business

emne

foreteelse

historie

punkt

skål

spørsmål

tilfelle


Andre relevante treff:

i realiteten
© Wild Wild Web 2012