Synonymer.no

realistisk

Meningsgruppe: 1

allmengyldig

animert

anskuelig

anvendelig

arbeidssparende

autentisk

autoritativ

avdramatisert

bekvem

besindig

beskrivende

bestemt

betryggende

beviselig

bevist

drastisk

edel

effektiv

egentlig

ekte

enkel

enske

erke-

ettertenksom

faktisk

fantasiløs

fast

fordomsfri

formålstjenlig

fornuftig

fornuftsmessig

frisk

førstehånds

gjengivende

gjennomførlig

god

hardkokt

hederlig

hengiven

hensiktsmessig

holdbar

håndgangen

håndgripelig

i realiteten

illusjonsløs

jordbunden

jordbundet

jordisk

jordnær

kald

kaldblodig

kjekk

klar

konkret

konsistent

korrekt

kvikk

kynisk

lebendig

legemlig

lettvint

levende

lidenskapsløs

livaktig

livlig

livsnær

lojal

materialistisk

materiell

med begge ben på jorda

med begge ben på jorden

med beina på jorden

måteholden

naturalistisk

naturtro

nøktern

nøyaktig

nøytral

objektiv

oppriktig

opprinnelig

ordentlig

ordholden

original

patent

plausibel

plump

positiv

pragmatisk

praktisk

presis

prosaisk

punktlig

pålitelig

rasjonell

real

redelig

reell

renhårig

rettskaffen

riktig

rolig

saklig

sann

sanndru

sannferdig

sannspurt

sikker

sjelfull

skinnbarlig

skuffet

sober

solid

som et urverk

stabil

stole på

stø

sunn

så vel som

til å lite på

til å ta og føle på

tilforlatelig

tinglig

tro

trofast

troverdig

trygg

tørr

uavhengig

udramatisk

uegennyttig

uengasjert

uforfalsket

ugjendrivelig

uhildet

uomstøtelig

upartisk

upersonlig

uromantisk

usentimental

utpreget

uttrykksfull

utvilsom

vederheftig

velunderrettet

verifisert

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig

vitnefast

vitterlig

ærlig

Meningsgruppe: 2

anslagsvis


Andre relevante treff:

urealistisk
© Wild Wild Web 2012