Synonymer.no

rave

Meningsgruppe: 1

Meningsgruppe: 2

age

arbeide ned

bakse

bakse med

base

begi seg

beherske

bevege seg

boltre seg

daffe

dra

drive

drive omkring

falle

fare

ferdes

flakke om

flanere

forføye seg

gå kappgang

halte

håndtere

kaste seg

kjempe med

labbe

lakke

lange ut

li

liste

loffe

lunte

luske

marsjere

pigge

promenere

rage

rokke

rugle

rulle

rusle

røre seg

sabbe

sjangle

skreve

skride

skritte

sleive

slentre

slingre

spankulere

spasere

sprade

springe

stabbe

stampe

stavre

stikke

stolpre

streife

stri med

styrte

subbe

sulle

svaie

svikte

svinge seg

ta beina fatt

ta beina på nakken

tasse

trabelere

trampe

traske

trave

tre

trille

trippe

trå

tråkke

trø

tumle

tumle med

tumle seg

tusle

tøfle

vade

vagge

vakle

vandre

vanke

velte

velte seg

virre

vralte

vrikke

Meningsgruppe: 3

ambivalent

betenke seg

gi seg

holdningsløs

nøle

rådløs

svak

tvile

tvilrådig

ubesluttsom

ujevn

usikker

ustadig

ustø

utrygg

vaklende

vaklevoren

vankelmodig

vingle


Andre relevante treff:

krave

grave

trave

traver

travel

travelt

gravere

bravere

fravende

travesti

karavell

gravering

travelhet

skravere

begrave

grave ned

travestere

travestert

ufravendt

graverende

grave frem

nedgrave

fravende en

gravemaskin

aggravere

depravert

begravelse

begrave seg i

undergrave

fravende en noe

grave seg ned i

høytravende

gå i graven

høyttravende

gammel traver

ha det travelt

begrave stridsøksen

ligge begravet

legge i graven
© Wild Wild Web 2012