Synonymer.no

rase

Meningsgruppe: 1

aner

art

avstamning

beskaffenhet

blod

bol

byrd

dynasti

egenart

eget kjøtt og blod

ekstraksjon

familie

fare

flokk

folk

forfedre

frender

fødsel

genealogi

genre

gruppe

herkomst

hus

huslyd

husstand

kategori

kjernefamilie

klan

klasse

legg

lyd

merke

nasjon

nativitet

nedstamning

nærmeste

opphav

opprinnelse

orden

pårørende

sjanger

slag

slekt

sort

stamme

stamtavle

stamtre

stand

stokk

type

velte

ætt

Meningsgruppe: 2

beinfly

Meningsgruppe: 3

barke

bølge

flomme

fly

galoppere

gyve

halse

haste

ile

jage

løpe

pile

rause

ruse

ryke

sette

sprenge

storme

strene

stryke

styrte

suse

Meningsgruppe: 4

dale

Meningsgruppe: 5

grassere

gå amok

gå berserkergang

koke

skjære tenner

skumme


Andre relevante treff:

raseri

rasere

frase

trase

brase

krase

rasende

fraser

frasemaker

raseblanding

frasemakeri

raserianfall

parafrase

perifrase

parafrasere

klare brasene

bite i graset

blandingsrase

kryssef.eks. kvegraser

paref.eks. to kvegraser
© Wild Wild Web 2012