Synonymer.no

ransake

Meningsgruppe: 1

analysere

avsøke

avveie

bedømme

befare

behandle

betrakte

diagnostisere

dissekere

drøfte

eklærere

eksaminere

eksperimentere

eksplorere

endevende

etterforske

etterse

finkjemme

finne ut

forhøre seg

forske

forsøke

forvisse

freste

føle på tennene

gjennomarbeide

gjennomgå

gjennomse

gjennomsøke

granske

granskende

gå etter i sømmene

gå manngard

gå noe etter i sømmene

ikke la være uprøvd

inspisere

investigere

kartlegge

kontrollere

kritisk

legge under lupen

lese

lete

lete igjennom

lodde

lære

observere

oppdage

overveie

probere

prøve

prøvende

ransakende

rekognosere

rette søkelyset mot

revidere

rote

røkje etter

røyne

saumfare

sensurere

sette under lupen

sikte

sjekke

sondere

studere

søke

teste

tråle

undersøke

undersøkende

utforske

utspeide

visitere

Meningsgruppe: 2

besiktige


Andre relevante treff:

ransakende

uransakelig
© Wild Wild Web 2012