Synonymer.no

røst

Meningsgruppe: 1

stemme

Meningsgruppe: 2

advarende røst

en stemme

mål

mæle

organ

protest

snakk

som snakker

tone

vokal

Meningsgruppe: 3

alt

baryton

bass

falsett

fistel

sopran

tenor

Meningsgruppe: 4

tilslutning

votum


Andre relevante treff:

brøst

trøst

trøste

trøster

trøstig

trøstefull

trøstesløs

utrøstelig

brøstfeldig

mistrøstig

høyrøstet

trøste seg til

fortrøstning

fortrøstningsfull

advarende røst

opplate sin røst
© Wild Wild Web 2012