Synonymer.no

rørelse

Meningsgruppe: 1

aktivitet

bevegelse

drift

fart

forflytting

frakt

gang

jogging

løping

manøver

manøvrering

mosjon

omrokkering

omstrukturering

operasjon

reise

rørsle

samferdsel

skjelv

slag

svingning

trafikk

trim

troppeforflytning

vibrasjon

vind

Meningsgruppe: 2

affekt

grepethet

rørthet

sinnsbevegelse

sinnsopprør
© Wild Wild Web 2012