Synonymer.no

røpe

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

antyde

avdekke

avdekket

avduke

avlevere

avsløre

avsløre seg

avslørende

bar

bebude

berette

betegnende

betro

bety

blamere

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

buse

buse ut med

buse ut med

demaskere

demaskert

denudere

dolke

ekstradere

erklære

fastslå

finne

forkynne

forråde

forsnakke seg

fortelle

fremføre

gi til kjenne

gjennomskue

henge ut

ikke holde tett med

ikke holde tett med

indikere

innberette

karakteristisk

komme

kompromittere

kunngjøre

la komme ut

legge for dagen

lekke opplysninger

meddele

melde

minne om

naken

oppfatte

oppgi

oppklare

opplysende

opprinne

prisgi

påvise

rapportere

rulle opp

se ut som

si fra

signalere

sladre

sladre på

snakke høyt om

spå

stikke

svike

ta

tale for

talende

telegrafere

tyde på

typisk

tyste

utbasunere

utlevere

varsku

varsle

vise

vise sitt sanne ansikt

vitne

vitne om

være tegn på

åpen

åpenbare

åpenbare seg

Meningsgruppe: 2

anmelde

Meningsgruppe: 3

dølge

fortie

hemmeligholde

holde tett med

skjule

tie med


Andre relevante treff:

utkrøpen

skrøpelig

skrøpelighet
© Wild Wild Web 2012