Synonymer.no

røle

Meningsgruppe: 1

konversere

mæle

ordlegge

ordlegge seg

parlere

passiare

prate

røde

samtale

snakke

tale

underholde seg


Andre relevante treff:

drøle

brøle

brøler
© Wild Wild Web 2012