Synonymer.no

røkte

Meningsgruppe: 1

administrere

behandle

bestyre

besørge

betjene

dra omsorg for

dyrke

ekspedere

foranstalte

forestå

forrette

forvalte

fostre

greie

greie med

gå til hånde

ha omsorg for

ha oppsyn med

hege om

klare

lede

oppvarte

ordne med

overta

passe

pleie

påta seg

rå for

skjøtte

stelle

stelle med

styre

stå for

sørge for

ta hånd om

ta seg av

utføre

utrette

vareta


Andre relevante treff:

røkter

vanrøkte

vanrøktet
© Wild Wild Web 2012