Synonymer.no

rått

Meningsgruppe: 1

daddelverdig

Meningsgruppe: 2

diabolsk

djevelsk

egoistisk

feil

forferdelig

fryktelig

fælt

galt

grusomt

hjerteløst

hjerterått

horribelt

infamt

lastefullt

nederdrektig

ondskapsfullt

ondt

sadistisk

samvittighetsløst

sjofelt

slemt

stygt

ufølsomt

vemmelig


Andre relevante treff:

brått

drått

trått

råtten

dråtte

rått part

rått parti

råttenskap

avdrått

budrått

halvråtten

hjerterått

sluke rått

sluke det rått

som et råttent egg

gi avskjed på grått papir
© Wild Wild Web 2012