Synonymer.no

rådspørre

Meningsgruppe: 1

adressere

anke til

banke på hos

eksaminere

erkyndige seg

feste

forespørre

forhøre

frege

fritte ut

grave

henlede

henvende

henvende seg

henvende seg til

høre

interpellere

intervjue

kontakte

oppsøke

presse

pumpe

rette

rådføre seg med

sette seg i forbindelse med

spørre

stile

søke

tiltale

ty til

vende seg til
© Wild Wild Web 2012