Synonymer.no

rådighet

Meningsgruppe: 1

autoritet

beine

beining

beinke

bemyndigelse

bestemthet

disposisjon

fullmakt

grep

herredømme

jurisdiksjon

kommando

makt

myndighet

overhånd

overtak

overvekt

rett

råderett

tjeneste

verge

Meningsgruppe: 2

embetsverk


Andre relevante treff:

tvilrådighet

egenrådighet
© Wild Wild Web 2012