Synonymer.no

rådføre seg med

Meningsgruppe: 1

adressere

anke til

banke på hos

berå seg

besøke

feste

henlede

henvende

henvende seg

henvende seg til

konsultere

kontakte

oppsøke

rette

rådslå med

rådspørre

sette seg i forbindelse med

spørre

stile

søke

tiltale

ty til

vende seg til

Meningsgruppe: 2

konferere

rådslå
© Wild Wild Web 2012