Synonymer.no

råde over

Meningsgruppe: 1

beholde

benytte

besitte

bruke

eie

ha

Meningsgruppe: 2

disponere

Meningsgruppe: 3

beherske

bestemme over

dominere

ha i sin makt

ha kontroll over

ha under kontroll

holde i tømme

holde styr på

mestre

regjere over

styre
© Wild Wild Web 2012