Synonymer.no

råde

Meningsgruppe: 1

administrere

aktuell

allmenn

anbefale

antyde

anvise

avgjøre

avsløre

befale

beherske

beramme

beslutte

bestemme

bestyre

betegne

byde

cirka-

dekretere

destinere

determinere

diktere

dirigere

disponere

dominere

drive

eie

fjerne

foreskrive

foreslå

forestå

forføye

forføye seg bort

forordne

forsvinne

forårsake

fremherskende

føre

gjeldende

gjengs

ha

ha bukten og begge endene

herske

herskende

hjelpe

hviske i øret

innstille

kanalisere

klare

kommandere

lede

legge inn et godt ord

legge inn et godt ord for

lovfeste

makte

moderne

oppdra

opplyse

oppmuntre til

ordinere

orientere

predestinere

regjere

rekommandere

resolvere

rettlede

rose

rå for

rå med

rå over

rådende

sette av

skalte og valte

snakke

stipulere

styre

supervisere

tale

tale for

talende

tilrå

tilskynde

toneangivende

tyde på

undervise

uttrykksfull

veilede

veiledende

vie

øremerke

Meningsgruppe: 2

fastsette


Andre relevante treff:

fråde

rådende

rådelig

område

råde bot

geråde

råderett

råde over

rådelysten

fraråde

forråde

tilråde

råde bot på

tilrådelig

enerådende

havområde

utilrådelig

selvråderett

skogområde

landområde

boligområde

miste tråden

mandatområde

gjøre rådelig

arbeidsområde

lett på tråden

slå på tråden

trekke i trådene

distriktsområde

politisk område

interesseområde

knute på tråden

internett-område

landområde omgitt av vann

forvaltningsområde

den som trekker i trådene

erogent katastrofeområde

uutforsket land eller område
© Wild Wild Web 2012