Synonymer.no

rå over

Meningsgruppe: 1

anbefale

anlagt

anvise

arrangere

avveie

beherske

belastet

benytte

beregne

besitte

bestemme

bestemme over

bestyre

bestå av

bruke

bære

disponere

disponert

dominere

eie

foreslå

forføye

ha

ha i sin makt

ha på seg

herske

hviske i øret

inneha

inneholde

klare

lede

makte

mottakelig

oppta

predestinert

regjere

rå for

rå med

råde

sitte inne med

tale for

tilbøyelig

tilrå

tvinge

tyrannisere

utsatt for

veilede

være god for

være herre over

være i besittelse av

være utstyrt med
© Wild Wild Web 2012