Synonymer.no

punktlig

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

autentisk

autoritativ

avpasset

betryggende

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

disiplinert

distinkt

eksakt

fin

finmasket

forseggjort

førstehånds

god

granngivelig

hederlig

holdbar

holde ruten

håndgangen

hårfin

jevnlig

klar

konsis

korrekt

lojal

matematisk

metodisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nettopp

nitid

noggran

nøktern

nøyaktig

nøye

omhyggelig

omsorgsfull

ordentlig

ordholden

ordrett

patent

pertentlig

planmessig

presis

på en prikk

på håret

på millimeteren

på minuttet

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

realistisk

redelig

regelmessig

regelrett

renhårig

rettskaffen

rigorøs

riktig

ryddig

samvittighetsfull

sanndru

sannferdig

sannspurt

sikker

sirlig

skapelig

skikkelig

skrupuløs

slavisk

slik som

solid

som et urverk

stabil

stole på

stringent

stø

systematisk

til å lite på

tilforlatelig

tro

trofast

troverdig

trygg

tydelig

utførlig

vederheftig

velunderrettet

være presis

à point

ærlig

Meningsgruppe: 2

hurtig


Andre relevante treff:

punktlighet
© Wild Wild Web 2012