Synonymer.no

publisering

Meningsgruppe: 1

annonse

Meningsgruppe: 2

avertissement

bekjentgjørelse

deklarasjon

dekret

edikt

erklæring

informasjon

kommunike

kunngjøring

lansering

lysing

manifest

massesuggesjon

melding

notis

nyhet

offentliggjørelse

opplysning

oppslag

proklamasjon

propaganda

reklame

rundskriv

sirkulære
© Wild Wild Web 2012