Synonymer.no

proviantering

Meningsgruppe: 1

bevertning

diett

ernæring

forpleining

fortæring

kost

kosthold

mat

matstell

oppvartning

pensjon

pleie

traktement

underhold
© Wild Wild Web 2012