Synonymer.no

protest

Meningsgruppe: 1

aber

advarende røst

akke

anke

ankepunkt

anklage

antegning

antilogi

appell

avkreftelse

avslag

avstandtagen

bann

bebreidelse

beklagelse

bemerkning

bestilling

besværing

betenkeligheter

bevis

boikott

dementi

demonstrasjon

eksemplifikasjon

embargo

forbehold

forbud

forestilling

forestillinger

formaning

forsvar

gjenmæle

gråt

henstilling

henvendelse

imøtegåelse

innsigelse

innvending

innvendinger

interdikt

jammer

jeremiade

kjæremål

klage

klagemål

klynking

komme med innsigelser

komme med innvendinger

kontradiksjon

kritikk

krumspring

men

motforestilling

motmæle

motsi

motsigelse

motstand

motverge

mudder

mukk

mukke

mål

nedlegge innsigelse

nedlegge veto mot

nei

nekt

nekte

nenie

opphevelser

opposisjon

protestere

ramaskrik

reklamasjon

reservasjon

røst

stemme

stopp

stønn

sukk

sutring

svar på tiltale

svare

syt

ta til gjenmæle

tabu

unntak

vanskeligheter

veto

vånde

ynk

Meningsgruppe: 2

admonere


Andre relevante treff:

protestere

protestant

proteststorm

protestere mot

nedlegge protest
© Wild Wild Web 2012