Synonymer.no

protesjere

Meningsgruppe: 1

assistere

avlaste

avskjerme

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

bidra

dekke

dra omsorg for

eskortere

favorisere

foretrekke

forskanse

forsvare

frede

fremme

gardere

gjete

gå i bresjen for

hegne

hjelpe

hjelpe frem

holde sin hånd over

interessere seg for

ivareta

konvoiere

live

lune

passe på

patronisere

privilegere

pussere

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta seg av

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

utmerke

verge

verne

verne om

vokte

våke over

Meningsgruppe: 2

bate
© Wild Wild Web 2012