Synonymer.no

prosess

Meningsgruppe: 1

action

aksjon

akt

angrepsmåte

angrepsmåte

approach

arbeidsmåte

arbeidsmåte

atferd

bakslag

bedrift

behandling

dåd

evolusjon

fasong

ferd

forløp

form

framgangsmåte

framgangsmåte

fremgangsmåte

gang

gjenge

gjerning

handling

handlingsmønster

linje

malum

maner

manøver

metode

måte

måte

operasjon

orden

ordning

oversikt

plan

planmessighet

politikk

praksis

praktikk

prinsipp

prosedyre

reaksjon

renkespill

rettergang

skritt

strategi

system

taktikk

teknikk

tilbakeslag

tilnærmingsmåte

tilnærmingsmåte

utvikling

utviklingsgang

vei

vis

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

påtale

Meningsgruppe: 3

konflikt

mellomværende

rettstilfelle

sak

søksmål

tvistemål


Andre relevante treff:

prosessor

prosessere

tankeprosess

mikroprosessor
© Wild Wild Web 2012