Synonymer.no

proprietær

Meningsgruppe: 1

ansvarlig

Meningsgruppe: 2

besitter

eier

eiermann

herre

ihendehaver

innehaver

jorddrott

Meningsgruppe: 3

agrar

Meningsgruppe: 4

godseier

patron
© Wild Wild Web 2012