Synonymer.no

proponere

Meningsgruppe: 1

anbefale

Meningsgruppe: 2

anføre

avlegge

bringe

bringe i forslag

bringe på bane

fastsette

forebringe

foreslå

formidle

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremstille

føre i marken

gi til beste

gjøre

gjøre framlegg om

gjøre fremlegg om

gjøre seg til talsmann for

gå god for

innstille

lansere

legge fram

legge inn et godt ord for

lufte

meddele

melde

målbære

nedlegge

nominere

overbringe

presentere

råde

si

slå til lyd for

stille

stille forslag om

tilby

tilrå

tilråde

utbringe

utpeke

uttale

vise
© Wild Wild Web 2012