Synonymer.no

propagere

Meningsgruppe: 1

annonsere

kolportere

lansere

markedsføre

reklamere

skryte

spre

spre informasjon

utbre

utbredt

vise fram

øve påtrykk

Meningsgruppe: 2

agitere
© Wild Wild Web 2012