Synonymer.no

promemoria

Meningsgruppe: 1

andragende

anførsel

anmerkning

anmodning

annotasjon

ansøkning

antegning

begjæring

bemerkning

bulletin

bønn

bønnskrift

forespørsel

fortelling

fotnote

henstilling

innberetning

invitasjon

kommentar

kommuniké

meddelelse

melding

NB

notabene

notat

note

notis

oppfordring

opprop

opptegnelse

petisjon

PM

randbemerkning

rapport

redegjørelse

referat

relasjon

spørsmål

supplikk

søknad

tilskyndelse
© Wild Wild Web 2012