Synonymer.no

prokura

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

atkomst

autorisasjon

beføyelse

bemyndigelse

carte blanche

fullmakt

gyldighet

handlefrihet

hjemmel

kompetanse

kreditiv

legitimasjon

lisens

mandat

myndighet

rett

tillatelse


Andre relevante treff:

prokurator
© Wild Wild Web 2012