Synonymer.no

proklamasjon

Meningsgruppe: 1

advis

akkreditiv

anmeldelse

annonse

appell

aval

avertissement

bekjentgjørelse

beskjed

betenkning

bud

budskap

bulle

bulletin

dagsbefaling

dagsordre

deklarasjon

dekret

depesje

edikt

erklæring

etterretning

fullmakt

informasjon

innberetning

irade

kommunike

kommuniké

kommunik�

kunngjøring

lansering

lysing

manifest

massesuggesjon

meddelelse

melding

memorandum

notifikasjon

notis

nyhet

offentliggjørelse

oppgave

opplysning

opprop

oppslag

ordre

program

programerklæring

proklama

promulgasjon

propaganda

publisering

rapport

reklame

rundskriv

signal

sirkulære

spurlag

telegram

underretning

uttalelse

Meningsgruppe: 2

affidavit
© Wild Wild Web 2012