Synonymer.no

progresjon

Meningsgruppe: 1

bevegelse

disposisjon

evolusjon

forløp

gang

hang

helning

høydeforskjell

mote

retning

siktepunkt

slagside

streben

strømning

tendens

tidsånd

tilbøyelighet

tilløp

trang

trend

utvikling

Meningsgruppe: 2

farge

Meningsgruppe: 3

alluvio

auke

crescendo

dannelse

evolusjonistisk

forbedring

formering

fremvekst

hausse

intensivering

modning

oppskalering

oppsving

påslag

stigning

tillegg

tilvekst

utviklings-

vekst

økning
© Wild Wild Web 2012