Synonymer.no

profylaktisk

Meningsgruppe: 1

avvende

avverge

forebygge

forebyggende

hindre

hindrende

preservativ

preventiv
© Wild Wild Web 2012