Synonymer.no

prior

Meningsgruppe: 1

abbed

administrator

anfører

augur

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

doyen

fanebærer

formann

forstander

fører

førstefiolin

gardian

guru

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

kapellmester

kjøkemester

klosterforstander

koryfé

leder

mandritt

merkesmann

mester

møteleder

nestor

oldermann

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

preses

president

primas

primus motor

seremonimester

sjef

spiss

tillitsmann

toastmaster


Andre relevante treff:

prioritet

priorinne

a priori

høyt prioritert

ha høy prioritet
© Wild Wild Web 2012