Synonymer.no

prinsipp

Meningsgruppe: 1

angrepsmåte

angrepsmåte

anima

animus

ansvarlig

approach

arbeidsmåte

arbeidsmåte

art

begrep

beskaffenhet

drivkraft

egenart

eksempel

entitet

fasong

form

forskrift

framgangsmåte

framgangsmåte

fremgangsmåte

gang

geist

gjennomsnitt

grunn

grunnregel

grunnsetning

hustavle

hått

idé

indeks

innerste

kanon

karakter

korrektiv

ledestjerne

ledetråd

leveregel

linje

lov

maksime

maner

metode

modell

motiv

måte

mål

målestokk

måte

mønster

natur

norm

opphav

orden

ordning

oversikt

plan

planmessighet

policy

praksis

presedens

profil

prosedyre

prosess

regel

renkespill

retningslinje

retningslinjer

rettesnor

rød tråd

sinn

skikk

skjema

standard

strategi

system

taktikk

tanke

ti bud

tilnærmingsmåte

tilnærmingsmåte

vei

vesen

vis

volde

være årsak til

ånd

årsak

årsak til

Meningsgruppe: 2

doktrine


Andre relevante treff:

prinsippfast

prinsippløs

prinsippfasthet

grunnprinsipp

bestevilkårsprinsipp

mestbegunstigelsesprinsipp
© Wild Wild Web 2012