Synonymer.no

presumptivt

Meningsgruppe: 1

antakelig

antatt

etter alle

etter alle solemerker

etter alt å dømme

formodentlig

hvis ikke alle julemerker slår feil

med all sannsynlighet

mulig

nok

rimeligvis

saktens

sannsynlig

sannsynligvis

sikkert

trolig

uten tvil

vel

ventelig

visst
© Wild Wild Web 2012