Synonymer.no

presisere

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

begrense

begrunne

belyse

bestemme

betone

definere

demonstrere

eksegere

eksemplifisere

elaborere

fastsette

fastslå

fiksere

forklare

forklare nærmere

forsterke

fortolke

framheve

fremheve

fremstille

fullstendiggjøre

fyndig

gjøre det klart for

greie ut

gå i detalj

gå i detaljer

gå nærmere inn på

klargjøre

klarlegge

kommentere

konkretisere

konstatere

markere

meddele

nevne

oppgi

opplyse

pensle ut

poengtere

poengtert

påpeke

redegjøre for

si

spesifisere

tolke

tyde

tydeliggjøre

understreke

utdype

utheve

utlegge

utmale

utrede

utvide

utvikle

vise

vitne

Meningsgruppe: 2

avgjøre
© Wild Wild Web 2012