Synonymer.no

presis

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

anstendig

autentisk

autoritativ

avpasset

bestemt

betryggende

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

comme il faut

dekkende

detaljert

disiplinert

distinkt

eksakt

faktisk

fast

feilfri

fin

finmasket

for litt

forseggjort

fyndig

følgeriktig

førstehånds

glemme

god

granngivelig

gå for langt

gå over streken

hederlig

holdbar

holde ruten

håndgangen

hårfin

i få ord

i klartekst

i orden

idiomatisk

jevnlig

klar

knapp

konsentrert

konsis

korrekt

kort

kortfattet

leselig

lettlest

logisk

lojal

markant

markert

matematisk

med rene ord

metodisk

millimeter-

minutiøs

mønstergyldig

naturtro

nettopp

nitid

noggran

nøktern

nøyaktig

nøye

omhyggelig

omsorgsfull

ordentlig

ordholden

ordrett

overstrykning

parlamentarisk

patent

pertentlig

planmessig

pregnant

prikk

prompte

punkt

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på minuttet

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

påtagelig

realistisk

redelig

regelmessig

regelrett

renhårig

rett

rettskaffen

rigorøs

riktig

ryddig

sammentrengt

samvittighetsfull

sann

sanndru

sannferdig

sannspurt

sikker

sirlig

skapelig

skikkelig

skjellig

skrupuløs

skufffelse

sladd

slavisk

slik som

slå en strek over

solid

som et urverk

stabil

stole på

stram

strek i regningen

streng

stringent

stø

summarisk

synlig

systematisk

til å lite på

til å ta og føle på

tilforlatelig

treffende

tro

trofast

troverdig

trygg

tydelig

uangripelig

udadlelig

uhell

uklanderlig

utførlig

utpreget

utslette

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

vederheftig

velunderrettet

være presis

à point

ærlig

Meningsgruppe: 2

anskuelig


Andre relevante treff:

upresis

presisjon

presisere

være presis
© Wild Wild Web 2012