Synonymer.no

preservativ

Meningsgruppe: 1

avvende

avverge

forebygge

forebyggende

hindre

hindrende

preventiv

profylaktisk
© Wild Wild Web 2012